In memoriam – Harry van Dalfsen

We zijn geschokt en verdrietig door het plotselinge overlijden van onze oprichter, voormalig CEO en inspirator Harry van Dalfsen.

Deel dit bericht

Tijdens zijn verblijf in zijn huis in Portugal, is er vorige week bij hem een ontsteking in de heup geconstateerd. Op 18 oktober is hij opgenomen in het ziekenhuis en al heel snel is hij naar de IC  verplaatst. Hij heeft de hele dag nierdialyse en bloedtransfusies ondergaan. Zeer waarschijnlijk was een agressieve bacterie de oorzaak, waardoor er vervolgens bloedvergiftiging en orgaanfalen is ontstaan. Helaas heeft alle hulp op de IC niet mogen baten en hij is diezelfde avond overleden.

 

Als oprichter van het familiebedrijf Venture Group stond hij zelf aan de wieg van de bedrijven Vadain, VConsyst, VD&P en V-Access.

Ongeveer 50 jaar geleden startte hij met de verkoop van tapijt vanuit zijn auto. Met zijn buitengewoon goede ondernemerschap heeft hij een familie van bedrijven uitgebouwd onder de huidige naam Venture Group die wereldwijd actief is. Vadain en VConsyst behoren tot de internationale top van bedrijven in hun sector.

Naast zijn ondernemerschap was hij gedurende zijn leven ook zeer actief in diverse voorzitters- en bestuursfuncties. Ook lokaal heeft hij veel betekend in de politiek en bij diverse (sport)verenigingen. In de textielbranche was hij jarenlang voorzitter van Modint en President of International Apparel Federation (IAF). Hiervoor is hij benoemd als Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Zijn sociale betrokkenheid uitte zich het meest als oprichter en drijvende kracht van de Stichting Sampark. De Stichting Sampark biedt educatie aan kinderen en jong volwassenen in India.

 

Hoewel Harry van Dalfsen zich de afgelopen jaren meer richtte op zijn pensionering, was hij op de achtergrond nog zeer betrokken bij de bedrijven.

De leden van het Dagelijks Bestuur van de Venture Group, de directies en management van de verschillende bedrijven, het bestuur van de Stichting Sampark en de vele medewerkers en relaties, bij wie Harry zeer betrokken was, zullen hem erg gaan missen.

Tegelijkertijd inspireert zijn ondernemerschap en passie ons des te meer om de bedrijven binnen de Venture Group voort te zetten en impact te blijven hebben op alle markten waarin we als ‘familie van bedrijven’ actief zijn.

We wensen zijn familie veel sterkte en kracht toe en we leven met hen mee in deze moeilijke tijd.

===

In Memoriam Harry van Dalfsen

While staying at his home in Portugal this past week, Harry van Dalfsen was diagnosed with inflammation in one of his hips. Rapid deterioration of his condition led him to be admitted on 18 October, where he was shortly after moved to the ICU. He underwent kidney dialysis and blood transfusions throughout the day, but all help in the ICU was to no avail and he passed away that same evening. It is very likely that an aggressive bacterium was the cause, causing blood poisoning and organ failure.

As founder of the family business Venture Group, he was the creator of many companies, including Vadain, VConsyst, VD&P, V-Access..

Harry started selling carpets from the back of his car almost 50 years ago. In the time since, he used his exceptional entrepreneurship to found a family of companies that are now active worldwide. Vadain and VConsyst are among the top international companies in their sector.

Besides his entrepreneurship, Harry was also very active during his life as the chairman and board member of multiple organisations. In the textile industry alone, he was chairman of Modint and President of the International Apparel Federation (IAF) for many years. He was also heavily involved in local politics and in various (sports) associations. For this, he was appointed Officer in the Order of Orange-Nassau.

His social commitment expressed itself most as the founder and driving force of the Sampark Foundation, which provides education to children and young adults in India.

Although Harry was increasingly focused on his retirement in recent years, he remained deeply involved with the companies he created.

From the members of the Executive Board of the Venture Group and the management teams of the various companies to the people of the Sampark Foundation and the many employees and relations he was involved with, Harry impacted the lives of many. He will be sorely missed.

At the same time, his entrepreneurship and passion inspire us all the more to carry on with the companies of Venture Group and continue to have an impact on all the markets in which we operate as a ‘family of companies’.

Our hearts go out to his family and we wish them strength during this difficult time.