Interview met Terberg Foundation

Interview met Terberg Foundation

In oktober 2020 zijn wij van Stichting Sampark door Jan Terberg en Marlies Terberg namens Terberg Foundation ontvangen bij Royal Terberg Group te IJsselstein.

De Terberg Foundation speelde in 2020 een grote rol bij de verdere ontwikkeling van Stichting Sampark. Zo is het mede door de prachtige donatie van Terberg Foundation mogelijk geworden de Khukdi school in India van computerlokalen te voorzien én PV-panelen op het dak te plaatsen. Deze school is hiermee volledig energieneutraal en haar leerlingen genieten nu van storingsvrije computers dankzij een betrouwbaar elektriciteitsnet!

Over Terberg Foundation

De Terberg Foundation, opgericht in 2017, richtte zich bij haar opening voornamelijk op projecten op de lokale gemeenschap. Inmiddels neemt zij deel aan projecten op internationale schaal en kent zij een driedelig hoofdelijk bestuur, met Marlies Terberg als voorzitter. Haar Raad van Advies bestaat naast Jan Terberg verder nog uit vijf leden van verschillende generaties binnen de Terberg familie.

Binnen de Terberg familie staat naast Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen het vergroten van onderlinge betrokkenheid centraal. Zo stelt Jan Terberg: “Via deze weg trekt eenieder meer met andere familieleden op dan normaal. De jongere generatie brengt een andere invalshoek op tafel dan de oudere generatie, deze vullen elkaar mooi aan.”

De Terberg Foundation ondersteunt, internationale, projecten waarbij zij mensen in kansarme situaties een vorm van zelfredzaamheid kan bieden. Dit niet alleen middels een directe financiële donatie maar zoals zij zelf omschrijft, “Het bieden van een helpende hand kent onze voorkeur”. Denk hierbij aan de donatie aan Stichting Sampark, waarbij computerlokalen zijn gerealiseerd om de kwaliteit van lesgeven te verbeteren. Maar ook een ander project in Kenia (MIVA) waar een Toyota 4×4 voertuig is gedoneerd om medische hulp te bieden aan invalide kinderen.

De Terberg Foundation staat altijd open voor nieuwe (internationale) projecten, waar zij aan kan bijdragen. Een aanvraag kan gemakkelijk via de website www.terbergfoundation.nl worden verricht. Stichting Sampark kijkt uit naar een eventuele verdere samenwerking zodra er nieuwe projecten in het vizier zijn!

In Memoriam - Harry van Dalfsen

We zijn geschokt en verdrietig door het plotselinge overlijden van onze oprichter, voormalig CEO en inspirator Harry van Dalfsen.

Tijdens zijn verblijf in zijn huis in Portugal, is er vorige week bij hem een ontsteking in de heup geconstateerd. Op 18 oktober is hij opgenomen in het ziekenhuis en al heel snel is hij naar de IC  verplaatst. Hij heeft de hele dag nierdialyse en bloedtransfusies ondergaan. Zeer waarschijnlijk was een agressieve bacterie de oorzaak, waardoor er vervolgens bloedvergiftiging en orgaanfalen is ontstaan. Helaas heeft alle hulp op de IC niet mogen baten en hij is diezelfde avond overleden. 

Als oprichter van het familiebedrijf Venture Group stond hij zelf aan de wieg van de bedrijven Vadain, VConsyst, VD&P en V-Access.

Ongeveer 50 jaar geleden startte hij met de verkoop van tapijt vanuit zijn auto. Met zijn buitengewoon goede ondernemerschap heeft hij een familie van bedrijven uitgebouwd onder de huidige naam Venture Group die wereldwijd actief is. Vadain en VConsyst behoren tot de internationale top van bedrijven in hun sector.

Naast zijn ondernemerschap was hij gedurende zijn leven ook zeer actief in diverse voorzitters- en bestuursfuncties. Ook lokaal heeft hij veel betekend in de politiek en bij diverse (sport)verenigingen. In de textielbranche was hij jarenlang voorzitter van Modint en President of International Apparel Federation (IAF). Hiervoor is hij benoemd als Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Zijn sociale betrokkenheid uitte zich het meest als oprichter en drijvende kracht van de Stichting Sampark. De Stichting Sampark biedt educatie aan kinderen en jong volwassenen in India.

Hoewel Harry van Dalfsen zich de afgelopen jaren meer richtte op zijn pensionering, was hij op de achtergrond nog zeer betrokken bij de bedrijven.

De leden van het Dagelijks Bestuur van de Venture Group, de directies en management van de verschillende bedrijven, het bestuur van de Stichting Sampark en de vele medewerkers en relaties, bij wie Harry zeer betrokken was, zullen hem erg gaan missen.

Tegelijkertijd inspireert zijn ondernemerschap en passie ons des te meer om de bedrijven binnen de Venture Group voort te zetten en impact te blijven hebben op alle markten waarin we als ‘familie van bedrijven’ actief zijn.

We wensen zijn familie veel sterkte en kracht toe en we leven met hen mee in deze moeilijke tijd.