Lockdown diaries

Lockdown diaries

We zijn er natuurlijk allemaal van op de hoogte, het coronavirus. India is momenteel een van de zwaarst getroffen landen ter wereld met dagelijks meer dan 80.000 nieuwe cases. Op 21 maart werd een landelijke lockdown aangekondigd in India. Sindsdien zijn we een half jaar verder en proberen onze leraren, studenten en leerlingen met creatieve oplossingen te komen. Onderwijs blijft natuurlijk belangrijk, al niet belangrijker in deze crisis.

Onder onze mensen in India zijn tot nu toe gelukkig geen Covid-19 cases bekend. De toelatingen voor de school zijn weer geopend en al minstens 80% van de leerlingen heeft zijn boeken opgehaald voor het nieuwe schooljaar. Echter blijven de scholen wel tot minimaal 30 september gesloten.

Onze leraren hebben daarom een training gevolgd, zodat zij weer les kunnen geven onder de door de overheid aangestelde omstandigheden! De leraren bezoeken de dorpen in plaats van dat de kinderen naar school komen. Per dag geven onze leraren zo’n 50-60 leerlingen les in groepjes van 5. Het onderwijs gaat op deze manier misschien sloom, maar gelukkig gaan we wel vooruit. We zijn ontzettend blij met de inzet van onze leraren.

In Memoriam - Harry van Dalfsen

We zijn geschokt en verdrietig door het plotselinge overlijden van onze oprichter, voormalig CEO en inspirator Harry van Dalfsen.

Tijdens zijn verblijf in zijn huis in Portugal, is er vorige week bij hem een ontsteking in de heup geconstateerd. Op 18 oktober is hij opgenomen in het ziekenhuis en al heel snel is hij naar de IC  verplaatst. Hij heeft de hele dag nierdialyse en bloedtransfusies ondergaan. Zeer waarschijnlijk was een agressieve bacterie de oorzaak, waardoor er vervolgens bloedvergiftiging en orgaanfalen is ontstaan. Helaas heeft alle hulp op de IC niet mogen baten en hij is diezelfde avond overleden. 

Als oprichter van het familiebedrijf Venture Group stond hij zelf aan de wieg van de bedrijven Vadain, VConsyst, VD&P en V-Access.

Ongeveer 50 jaar geleden startte hij met de verkoop van tapijt vanuit zijn auto. Met zijn buitengewoon goede ondernemerschap heeft hij een familie van bedrijven uitgebouwd onder de huidige naam Venture Group die wereldwijd actief is. Vadain en VConsyst behoren tot de internationale top van bedrijven in hun sector.

Naast zijn ondernemerschap was hij gedurende zijn leven ook zeer actief in diverse voorzitters- en bestuursfuncties. Ook lokaal heeft hij veel betekend in de politiek en bij diverse (sport)verenigingen. In de textielbranche was hij jarenlang voorzitter van Modint en President of International Apparel Federation (IAF). Hiervoor is hij benoemd als Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Zijn sociale betrokkenheid uitte zich het meest als oprichter en drijvende kracht van de Stichting Sampark. De Stichting Sampark biedt educatie aan kinderen en jong volwassenen in India.

Hoewel Harry van Dalfsen zich de afgelopen jaren meer richtte op zijn pensionering, was hij op de achtergrond nog zeer betrokken bij de bedrijven.

De leden van het Dagelijks Bestuur van de Venture Group, de directies en management van de verschillende bedrijven, het bestuur van de Stichting Sampark en de vele medewerkers en relaties, bij wie Harry zeer betrokken was, zullen hem erg gaan missen.

Tegelijkertijd inspireert zijn ondernemerschap en passie ons des te meer om de bedrijven binnen de Venture Group voort te zetten en impact te blijven hebben op alle markten waarin we als ‘familie van bedrijven’ actief zijn.

We wensen zijn familie veel sterkte en kracht toe en we leven met hen mee in deze moeilijke tijd.