Over Stichting Sampark

2007
2009
2011
2014
2016
2017
2019

Stichting Sampark zet zich sinds 2007 in voor arme kinderen en jongvolwassenen in India. De stichting ontstond mede doordat het Nederlandse bedrijf Venture Group al jarenlang met verschillende bedrijfsactiviteiten actief is in India en iets terug wilde doen voor de lokale bevolking.

2020

Inmiddels is Sampark een zelfstandig ondernemende stichting. Door middel van een samenwerking met een lokale organisatie steunt de stichting structureel een aantal projecten voor de plaatselijke bevolking op het platteland en in de hoofdstad New Delhi.

Educatie is een voorwaarde

Vanuit de overtuiging dat educatie een voorwaarde is om kans te hebben op een betere toekomst,
heeft Stichting Sampark gekozen om zich juist daarop te richten.

95% wordt aan hulp besteed

De tijd die bestuursleden van Stichting Sampark steken, wordt niet door de stichting aan hen vergoedt. Dit is mogelijk doordat Venture Group initiatiefnemer van de Stichting is en vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid haar medewerkers stimuleert om zich voor Sampark in te zetten. Dit gebeurt soms onder werktijd en daarnaast wordt er zoveel mogelijk op vrijwillige basis gedaan. Om de voortgang van de projecten op locatie te volgen, worden er combinaties gemaakt met zakenreizen naar de Indiase vestigingen van Venture Group, waardoor er geen reiskosten zijn. Hierdoor kan er meer dan 95% van de gelden aan de projecten worden besteed.

Samenwerking

Stichting Sampark werkt samen met een lokale organisatie, de Vincentian charitable Trust (VCT) uit New Delhi. De projectleider en vaste contactpersoon in India is Abhishek Pandey, directeur van de 4 scholen en Sanjay Malik, Ajay Gupta, management foundation Sampark India.

Financiële verantwoording

De gelden die Stichting Sampark binnenkrijgt door middel van fundraising, worden besteed aan eenmalige en terugkerende kosten. Hierbij kunt u denken aan salarissen van docenten, fietsen voor fietsprojecten, schoolarts, schoolreis, sportattributen en lesmaterialen voor de scholen op het platteland en computers en naaimachines voor de beroepsopleidingen in New Delhi. Bovendien betaalt Stichting Sampark elektriciteitskosten en huur. Daarnaast investeert de stichting in verbetering en vernieuwing van de gebouwen.

Ons bestuur

Harry
In memoriam: Harry van Dalfsen | Oprichter
irma
Irma van Dalfsen | Voorzitter
henk
Henk Eilander | Fondsenwerving
pieter
Pieter Veuger | Penningmeester
lianne
Lianne Molhoek | Secretaris
margreet
Margreet van Dalfsen | Vrijwilligers
bestuur Vanessa
Vanessa Kollen | Online Marketing
olaf
Olaf ten Thij | Events
arjan
Arjen Hoekman | Projectcomissie