Ghadia School

Het jaar 2014 stond in het teken van renovatie. In januari stak een groep vrijwilligers twee weken lang de handen uit de mouwen.

De vrijwilligers hebben twee van de vier scholen, in Bilsi en Ghadia een mooie opknapbeurt gegeven. Er werd gestuct, gesausd, meubilair opgeknapt, lokalen versierd en er werden moestuintjes en speeltuintjes aangelegd. Daarnaast was er aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. Zo gaf een aantal vrijwilligers de leraren feedback op hun manier van lesgeven en de leraren konden Engelse lessen volgen. Ook lieten de vrijwilligers zien wat het belang van goede hygiëne is. Denk hier bijvoorbeeld bij aan het wassen van de handen voor het eten. Er was ook tijd voor lachen en plezier, want op beide scholen organiseerde de groep een spectaculaire sportdag.

Kortom, er is veel goed en mooi werk verricht. De stichting is deze actieve groep vrijwilligers erg dankbaar voor hun enorme enthousiasme en hun fantastische inzet.

In memoriam – Harry van Dalfsen

We zijn geschokt en verdrietig door het plotselinge overlijden van onze oprichter, voormalig CEO en inspirator Harry van Dalfsen.

Dag 2 – Sampark Golftoernooi 2021

Wat hebben wij ontzettend mooie dagen gehad. Het was de eerste keer dat we zoveel aanmeldingen hadden, dat we een tweede dag moesten organiseren. Iedereen

Dag 1 – Sampark Golftoernooi 2021

De eerste dag van het Samparkgolftoernooi was een groot succes! De wedstrijdspelers hebben genoten van de mooie baan van het rijk van Nunspeet. De clinicers

Voorbereidingen wijnactie

Proost op het goede leven!

Sampark Diaries

Update omtrent onze evenementen

In 2020 hebben we onze evenementen zoals de Samparkrally en het Samparkgolftoernooi moeten annuleren door het Coronavirus. Zoals iedereen hoopten we dat we dit jaar

In Memoriam - Harry van Dalfsen

We zijn geschokt en verdrietig door het plotselinge overlijden van onze oprichter, voormalig CEO en inspirator Harry van Dalfsen.

Tijdens zijn verblijf in zijn huis in Portugal, is er vorige week bij hem een ontsteking in de heup geconstateerd. Op 18 oktober is hij opgenomen in het ziekenhuis en al heel snel is hij naar de IC  verplaatst. Hij heeft de hele dag nierdialyse en bloedtransfusies ondergaan. Zeer waarschijnlijk was een agressieve bacterie de oorzaak, waardoor er vervolgens bloedvergiftiging en orgaanfalen is ontstaan. Helaas heeft alle hulp op de IC niet mogen baten en hij is diezelfde avond overleden. 

Als oprichter van het familiebedrijf Venture Group stond hij zelf aan de wieg van de bedrijven Vadain, VConsyst, VD&P en V-Access.

Ongeveer 50 jaar geleden startte hij met de verkoop van tapijt vanuit zijn auto. Met zijn buitengewoon goede ondernemerschap heeft hij een familie van bedrijven uitgebouwd onder de huidige naam Venture Group die wereldwijd actief is. Vadain en VConsyst behoren tot de internationale top van bedrijven in hun sector.

Naast zijn ondernemerschap was hij gedurende zijn leven ook zeer actief in diverse voorzitters- en bestuursfuncties. Ook lokaal heeft hij veel betekend in de politiek en bij diverse (sport)verenigingen. In de textielbranche was hij jarenlang voorzitter van Modint en President of International Apparel Federation (IAF). Hiervoor is hij benoemd als Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Zijn sociale betrokkenheid uitte zich het meest als oprichter en drijvende kracht van de Stichting Sampark. De Stichting Sampark biedt educatie aan kinderen en jong volwassenen in India.

Hoewel Harry van Dalfsen zich de afgelopen jaren meer richtte op zijn pensionering, was hij op de achtergrond nog zeer betrokken bij de bedrijven.

De leden van het Dagelijks Bestuur van de Venture Group, de directies en management van de verschillende bedrijven, het bestuur van de Stichting Sampark en de vele medewerkers en relaties, bij wie Harry zeer betrokken was, zullen hem erg gaan missen.

Tegelijkertijd inspireert zijn ondernemerschap en passie ons des te meer om de bedrijven binnen de Venture Group voort te zetten en impact te blijven hebben op alle markten waarin we als ‘familie van bedrijven’ actief zijn.

We wensen zijn familie veel sterkte en kracht toe en we leven met hen mee in deze moeilijke tijd.